Description
Vietnam Dictionaries is an offline multi-languagese dictionary dedicated to Vietnamese or to people studying Vietnamese.

It included following dictionary database:
 • English - Vietnamese (110,000 words)
 • Vietnamese - English (250,000 words)

 • French - Vietnamese (50,000 words)
 • Vietnamese - French (40,000 words)

 • Japanese - Vietnamese (400,000 words)
 • Vietnamese - Japanese (50,000 words)

 • Chinese - Vietnamese (90,000 words)
 • Vietnamese - Chinese (40,000 words)

  Application Features:
 • History support
 • Instant search while typing
 • Cross lookup in detail view

  Từ điển Việt Nam (Vietnam Dictionaries)

  Đây l từ điển đa ngôn ngữ d nh riêng cho người Việt, xây dựng dựa trên các tiêu chí: dễ dùng, tiện lợi với chất lượng nội dung cao.
  Ứng dụng có chứa các từ điển sau (có thể dùng đồng thời):

 • Anh - Việt (11 vạn từ)
 • Việt - Anh (25 vạn từ)
 • Pháp - Việt (5 vạn từ)
 • Việt - Pháp (4 vạn từ)
 • Nhật - Việt (40 vạn từ)
 • Việt - Nhật (5 vạn từ)
 • Việt - Trung (9 vạn từ)
 • Trung - Việt (4 vạn từ)

  Các tính năng chủ yếu:
 • Hỗ trợ lưu lại những từ đã tra
 • Hiển thị kết qua ngay khi gõ từ
 • Tra chéo ngay bên trong phần kết quả

 • Vietnam Dictionaries (com.vutienthinh.macos.vietnamdict) is a Mac software application that has been discovered and submitted by users of Software.com.

  Operating System: Mac

  Default Install Path: /Applications/Vietnam Dictionaries.app

  Minimum OS version: 10.6

  Copyright: 2011 Vu Tien Thinh