What's New

GoTiengViet Release Notes

GoTiengViet 2.0

Phát hành ngày 29/7/14

  • Dùng được trên OS X 10.10.

GoTiengViet 2.0

Phát hành ngày 31/10/13

  • Hỗ trợ tốt hơn cho OS X 10.9.
  • Sửa ít lỗi.

GoTiengViet 1.9.4

Phát hành ngày 6/1/13

  • Lựa chọn tắt "Tự động khôi phục Clipboard".
  • Rút ngắn thời gian đợi trước khi Tự động khôi phục Clipboard.

GoTiengViet 1.9.3

Phát hành ngày 3/1/13

  • Hỗ trợ gõ trong AutoCad (2013) và Dreamweaver 12.

GoTiengViet 1.9.2

Phát hành ngày 10/9/12

  • Sửa lỗi gõ tắt không được ngay sau khi bấm Enter

GoTiengViet 1.9.1

Phát hành ngày 7/8/12

  • Tương thích với các ứng dụng iWork trên Mac 10.8

GoTiengViet 1.9

Phát hành ngày 13/7/12

  • Được chứng thực để chạy trên Mac 10.8
  • Thêm đường dẫn đến trang web để lấy lại Key trong cửa sổ Đăng ký. Bạn cũng có thể lấy Key mới nếu key cũ không dùng để đăng ký được trên Mac 10.8

GoTiengViet (com.trankynam.gotiengviet) is a Mac software application that has been discovered and submitted by users of Software.com. The latest version that our users have reported running on their systems is GoTiengViet 25. The most popular version of this application used by our users is GoTiengViet 21.

Operating System: Mac

Minimum OS version: 10.7