Description
Lich Van Nien is a special calendar that allows you see both the lunar and solar calendar.

You can use Lich Van Nien in choosing good / lucky days or suitable days based on your age. You may convert your birthdate from Solar to Lunar and vice versa and retrieve a lot of useful information that affects you in the coming Lunar New Year.

It is the most popular lunar calendar for mobile in Vietnam.

 • We are using the Vietnamese Version of the Lunar Calendar System.

  Lịch vạn niên l phần mềm có giao diện đẹp, thân thiện v rất dễ sử dụng.

  Phần mềm có nhiều tiện ích như xem thông tin ng y, giờ ho ng đạo, ng y tốt xấu, hướng xuất h nh, tuổi xung... Chức năng chuyển đổi ng y trong phần mềm rất hữu dụng cho những người muốn tra cứu hay xem ng y cho người thân.

  Chức năng chính
 • Xem lịch âm, dương.
 • Xem can, chi của ng y, tháng, năm.
 • Đổi ng y âm dương.
 • Xem ng y ho ng đạo, hắc đạo trong tháng.
 • Xem giờ ho ng đạo trong ng y.
 • Xem tuổi xung, tiết khí, hướng xuất h nh trong ng y.
 • Xem sao trong năm hiện tại
 • Xem thông tin về ng y Tam nương, nguyệt kỵ, tứ tuyệt...
 • Lời khuyên khi gặp những sao không tốt
 • Bổ xung thêm các thông tin cho ng y tốt/xấu
 • Tùy chọn hiển thị giờ địa phương v giờ khách
 • Bình giải theo sao nhị thập bát tú
 • Tùy chọn hiển thị kiểu 12h or 24h

 • Lich Van Nien - Lunar Solar Calendar (com.ppclink.lichvn) is a Mac software application that has been discovered and submitted by users of Software.com. The latest version that our users have reported running on their systems is Lich Van Nien - Lunar Solar Calendar 1.0.

  Operating System: Mac

  Bundle Identifier: Lich Van Nien - Lunar and Solar Calendar (com.ppclink.lichvn)

  Minimum OS version: 10.6

  Copyright: (c) 2011 by PPCLINK