DuplicateViewer icon

1. DuplicateViewer

com.doyourdata.duplicateviewer
Software for Mac

SuperDuper icon

2. SuperDuper

com.blacey.superduper
Software for Mac

Mechanic icon

3. Mechanic

com.bitdefender.mechanic
Software for Mac

ExpanDrive icon

4. ExpanDrive

com.expandrive.expandrive3
Software for Mac

FastMeeting icon

5. FastMeeting

com.inpor.fastmeetingmac
Software for Mac

Mia for Gmail icon

6. Mia for Gmail

com.sovapps.gmailnotifier
Software for Mac

Messenger for Telegram icon

7. Messenger for Telegram

ru.keepcoder.telegram
Software for Mac

DMG Canvas icon

8. DMG Canvas

com.araelium.dmgcanvas
Software for Mac

Sleipnir icon

9. Sleipnir

jp.co.fenrir.sleipnir
Software for Mac

Funter icon

10. Funter

com.nektony.funter
Software for Mac